Klimatsmart odling, Jan Röed

Tisdag 17 september, kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2, Sollentuna C


Jan Röed, ekolog och expert på mikrobiell odlingsteknik, berättar om hur vi i vår trädgård kan odla klimatsmart med bokashi & fermentering. Att samverka med ekosystemet i jorden ger inte bara klimatfördelar, utan förstärker även växtens förmåga till eget försvar och ger bättre avkastning i tomatväxthuset och grönsakslandet.


Föredraget tar upp frågor som hur fungerar samverkan mellan mikrolivet och växten i rhizosfären (rotzonen), hur lagrar vi in kol och humus i odling och vilka enkla metoder kan du själv använda i din trädgård?


Kaffepaus och lotteri. Entré 100 kr för icke medlem.


Hitta till Amorinasalen.