Träd och buskar med vintertema, Lars Engström

Tisdag 23 oktober kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2, Sollentuna C

 

Låt din trädgård vara till glädje hela året! Lars Engström, landskapsingenjör på Växtbiten i Uppsala berättar och visar bilder på vad trädgården skulle kunna erbjuda vintertid. Många träd och buskar har vackra knoppar, kvarsittande frukter eller blommar mycket tidigt. Andra har intressant bark eller ett skulpturalt växtsätt.

 

Tillsammans med de vintergröna växterna som skapar tydlig struktur bildas en spännande och varierad miljö som lyfter trädgården under vinterhalvåret.

 

Kaffepaus och lotteri. Entré 100 kr för icke medlemmar.

 

Hitta till Amorinasalen.