Besök hos Kenneth Nilsson på hans kolonilott på Söder

Söndag den 6 augusti kl 10.00

 

Kenneth Nilsson, fuchsiaälskare, föredragshållare och inspiratör har tidigare under många år svarat på läsarfrågor i AoT. I Södra Årstalunden koloniträdgårdar har Kenneth sin lott i en torr södersluttning med en sagolik utsikt över Årstaviken. Där odlar han bland mycket annat frilandsfuchsior och kaktusar. Kenneth visar oss sin härliga koloniträdgård, men kommer också att guida oss runt i resten av det fina koloniområdet. Kanhända får vi möjlighet att titta in hos någon av hans grannar också. Kika över staketen finns det alltid möjlighet att göra.

 

Närmare detaljer får du vid anmälan.

 

Anmälan senast 15 juli 2017 till aktivitet@sollentunatradgard.se eller till Maria Gille tel. 070-575 1462. Uppge namn, epostadress samt telefonnummer. Vid mailanmälan ange ”Koloni” i ämnesraden. OBS begränsat antal deltagare, endast medlemmar.