Kallelse till årsmöte

Tisdag 20 februari kl 18.30, Amorinasalen, Sollentuna Centrum

 

Material till årsmötet kommer att finnas på föreningens webbplats www.sollentunatradgard.se. Därifrån kan du själv skriva ut det. Materialet kommer också att finnas tillgängligt i begränsad omfattning på årsmötet.

 

OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 6 februari.

 

Efter årsmötesförhandlingarna blir det kaffepaus och lotteri innan det är dags för föredrag.

 

Hitta till Amorinasalen.