Sollentuna Trädgårdsgille ställer ut på STHLMS Trädgårdsmässa

Fredag 6 till söndag 8 april 2018, Kistamässan

 

Sollentuna Trädgårdsgille ställer, som traditionen bjuder, ut på STHLMS Trädgårdsmässa i Kista för att presentera föreningen och sälja medlemmarnas hemodlade plantor. Vi behöver din hjälp, både med att stå i montern och att leverera plantor för försäljning. Det brukar vara mycket roligt och inspirerande att stå på mässan och prata trädgård. Dessutom får du möjlighet att se mässan.

 

Anmäl ditt deltagande och/eller att du har plantor för försäljning senast torsdag 29 mars till aktivitet@sollentunatradgard.se eller till Carina Blixt 0705-09 57 10 så får du mer info.