Kallelse till Årsmöte

Måndag 18 februari kl 18.30, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2, Sollentuna Centrum

 

Välkommen på årsmöte. Material till årsmötet kommer att finnas här på vår webbplats. Härifrån kan du själv skriva ut det. Ett begränsat antal finns även på årsmötet.

 

OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 4 februari 2019.

 

Efter årsmötet blir det kaffepaus och lotteri innan det är dags för föredrag.

 

Dokument för nerladdning i .pdf-format

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2018

Resultatrapport 2018

Balansrapport 2018

Budget 2019

 

Hitta till Amorinasalen.