Kallelse till Årsmöte

Måndag 18 februari kl 18.30, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2, Sollentuna Centrum

 

Välkommen på årsmöte. Material till årsmötet kommer att finnas här på vår webbplats. Därifrån kan du själv skriva ut det. Ett begränsat antal finns även på årsmötet.

 

OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 4 februari 2019.

 

Efter årsmötet blir det kaffepaus och lotteri innan det är dags för föredrag.

 

Hitta till Amorinasalen.