Dataskyddslagen GDPR

Den nya dataskyddslagen GDPR började gälla 25 maj 2018 inom hela EU. Syftet är att GDPR ska skydda individen bättre än den gamla Personuppgiftslagen.


I praktiken innebär det att dina person- och kontaktuppgifter inom Sollentuna Trädgårdsgillet används enbart för interna frågor såsom anmälan till evenemang, informationsmail, utskick av program och årsfaktura. Det är enbart personer i styrelsen samt webbansvarig som har tillgång till uppgifterna. Om du slutar som medlem så raderas din epost för våra utskick i samband med att vi får kännedom om det och övrig information senast året efter utträdet.


Viktigt att veta är att dina uppgifter inte lämnas till tredje part.


Mer information om GDPR finns i Hemträdgården nr.2 och Riksförbundets (RST) hemsida. Vi följer RST policy och rekommendationer, bl a genomför en översyn och dokumentation av våra befintliga rutiner.