Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls normalt i mitt av februari. Mötet är öppet för alla medlemmar,