Stödfunktioner

Lotta Erdelyi

svarar för informationsmaterial om trädgård och odling. Materialet finns att bekanta sig med i samband med våra föreläsningar.

 

Kontakt med Lotta lottaerd@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Jannecke Schulman

sköter föreningens webbsida. Hon layoutar också föreningens programblad och annat marknadsföringsmaterial.

 

Kontakt med Jannecke ang hemsidan webb@sollentunatradgard.se.