Jannecke Schulman sköter föreningens webbsida. Hon layoutar också föreningens programblad och annat marknadsföringsmaterial.

Henne når du på webb@sollentunatradgard.se eller på 08 646 43 35.

Om föreningen

Web & trycksaker