Bladlöss & spinn

Bladlöss

Lite kort och mycket förenklat om bladlöss.

 

Det finns flera hundra arter av bladlöss i Sverige och många av dem är specialicerade på vissa växter. På hösten lägger befruktade honor ägg på värdväxten. Äggen övervintrar och på våren kläcks honor som sedan utan befruktning föder levande ungar. Dessa är oftast honor som också föder levande ungar och det kan vara flera generationer som förökar sig på det sättet. Därför kan det på mycket kort tid bli väldigt många löss som verkar komma från ingenstans. Plötsligt är där en hel koloni! Om det blir för trångt om maten kan det utvecklas löss med vingar som kan ta sig till nya” betesplatser”. Mot slutet av sommaren föds även hanar som befruktar honor som sedan lägger ägg inför vintern.

 

Lössen sitter ofta på bladens undersida, oftast på nya skott och blad. Växten skadas när lössen suger växtsaft och blir deformerade och missfärgade av angreppen. Lössen kan också också sprida virussjukdomar.

 

Det finns många tips på hur man bekämpar bladlöss och bäst går det förstås om man upptäcker angreppen tidigt. Den klibbiga honungsdaggen som lössen utsöndrar brukar skvallra om att det är något på gång. Den ser ut som glittrande våta prickar som ibland blir svart.

  • Mosa/klämma ihjäl lössen. Då får man gröna fingrar om lössen är gröna!
  • Spruta med hård vattenstråle.
  • Spruta med såplösning. 1/2 dl grönsåpa löses i 1 liter vatten. Eventuellt kan man tillsätta några tsk rödsprit också. OBS! Solsken kan ge brännskador på nysprutade blad.

 

Ovanstående behandlingarna behöver upprepas ofta.

 

Förutom nyckelpigor och deras larver finns det många andra som tycker att bladlöss är kalasmat. Om man använder pesticider dödar man också många av bladlössens predatorer så som nyckelpigor, guldögonsländor, blomflugor och deras larver och även skalbaggar, spindlar och parasitsteklar.

 

Gör istället insketsbon till dessa och locka fåglar till trädgården genom att sätta upp holkar och mata dem även sommartid.

 

För bekämpning i växthus kan man beställa rovinsekter som äter bladlöss. Sök på nyttodjur.

 

Spinn

Spinn är små spindeldjur, kvalster, och förekommer oftast i växthus och inomhus. De gynnas av torka och värme.

 

Blad på angripna växter bleknar, blir vita/gula och ser dammiga ut av trådarna som djuren spinner mellan bladen. Djuren kan vara svåra att komma åt under väven med såplösning.

  • Spruta med såplösning och duscha växterna ofta och håll god hygien runt plantorna.
  • Spreja med Bladglans är ett tips från Åke Truedsson. Fungerar bra i förebyggande syfte på citrus och murgröna som lätt drabbas av spinn under vintern. Djuren fastnar i oljan.
  • För bekämpning i växthus kan man beställa rovinsekter som äter spinnkvalster. Sök på nyttodjur.

 

Har du egna trädgårdstips?

Välkommen medditt bidrag till tips@sollentunatradgard.se