Om föreningen

 

 

Styrelse

 

 

Valberedning

 

 

Stadgar

 

 

Årsmöte »

 

 

Historik

 

 

Informationsmaterial

 

Årsmöte

 

Årsmöte 12 februari 2015

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2014

Resultat, balansräkning 2014 och Budget 2015

 

Tidigare årsmöte

Protokoll årsmöte 2014

Protokoll årsmöte 2013

Protokoll årsmöte 2012

Protokoll årsmöte 2011 

 

.

 

 

 

Frågor om föreningen: info@sollentunatradgard.se                        webb@sollentunatradgard.se