Odla på växternas villkor – med Peter Korn

Måndag 21 september kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2, Sollentuna Centrum


Ett föredrag om hur man kan skapa lättskötta planteringar, som är fina hela året. Lökblomning på våren, blomprakt på sommaren och skönhetsvärden även vintertid. Peters utgångspunkt är alltid naturen, och kunskapen om växternas naturliga ståndorter är nyckeln till hans sätt att odla dem på.


Peter är ett av Sveriges ledande namn för att utveckla kunskap och erfarenheter kring naturhärmande och långsiktigt hållbara urbana planteringar, och han är även med och leder utvecklingen internationellt. Mest känd är han kanske för sina framgångsrika perennplanteringar i ren sand. Peter driver tillsammans med sina medarbetare Klinta Trädgård utanför Höör.


Lotteri anordnas i pausen.


Coronaanpassning

I höst kommer vi att anpassa oss till myndigheternas föreskrifter. Vi tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens förbud och rekommendationer som innebär bl a att allmänna sammankomster kan ha högst 50 personer. Därför behövs det föranmälan. Instruktioner kommer i samband med inbjudan till aktuellt föredrag.

För dig som inte kan eller vill besöka Amorinasalen har vi ordnat så att föredragen spelas in. Alla medlemmar som har anmält sin mailadress till oss kommer att få en länk till filmen. På det sättet kan flera se föredraget, känna delaktighet, inspiration och glädje.


Hitta till Aniaraplatsen