Konsten att odla som skogen – med Philipp Weiss

Tisdag 17 november kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen  2, Sollentuna Centrum

 

Varför växer ogräset så mycket bättre än morötterna? Och hur hänger det ihop med att naturen vill skapa skog nästan överallt?

 

Välkommen på ett föredrag med Philipp Weiss, som berättar vad vi kan lära oss av naturen för att producera bättre mat med mindre arbete, samtidigt som vi gör en aktiv insats för både klimatet och den biologiska mångfalden.

 

Philipp är civilingenjör och diplomerad permakulturdesigner. Han började anlägga sin första egna skogsträdgård år 2007 i Stjärnsund i Dalarna. Idag täcker odlingarna över 2 hektar på fyra olika platser och omfattar över 300 arter av träd, buskar och örter med ätliga delar. Philipp är huvudförfattare till ”Skogsträdgården: odla ätbart överallt”som blev
utsedd till Årets Trädgårdsbok 2018Coronanpassning

I höst kommer vi att anpassa oss till myndigheternas föreskrifter. Vi tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens förbud och rekommendationer som innebär bl a att allmänna sammankomster kan ha högst 50 personer. Därför behövs det föranmälan. Instruktioner kommer i samband med inbjudan till aktuellt föredrag.

För dig som inte kan eller vill besöka Amorinasalen har vi ordnat så att föredragen spelas in. Alla medlemmar som har anmält sin mailadress till oss kommer att få en länk till filmen. På det sättet kan flera se föredraget, känna delaktighet, inspiration och glädje. 


Hitta till Aniarasalen