Välkomna till trädgårdsvandring hos Georg och Lotta Erdelyi, Högåsvägen 18 i Duvbo, Sundbyberg

Måndag 6 juli kl 14 och kl 19

 

Vi har en trädgård för odlarglädje, umgänge och njutning. Huset byggdes 1929 och då anlades den ursprungliga trädgården. Den har sedan vi flyttat in 1988 genomgått stora förändringar. Då var den blåsig, kall och skuggig med ett tak av tallar och golv av tunn morän som mest innehöll kirskål och kvickrot och som ständig var täckt med barr och kottar.  Nu är här varmare, ljusare och med mer odlingsbar jord. Det har tagit lång tid och misstagen längs förändringens väg har varit många. Drömmarna var stora men kunskapen skral, men för ca 13 år sedan tog förändringen mer fart, bland annat tack vare inspiration från medlemskap i Gillet.


Trädgården, som är ganska kuperad, är idag omsluten av häckar och plank. Innanför finns rum av olika karaktär. Stramt och formklippt möter natur och skog. Stenläggningar, grusgångar och vintergröna växter ger trädgården struktur året om. Köksträdgård, drivhus och växthus finns för ekologisk odling av ätbart. Något som för oss känns allt mer väsentligt. 2016 fick köksträdgården nya odlingsbäddar och numera är vi självförsörjande på grönt under den största delen av året.


Förra året satsade vi på att kunna samla större mängder med regnvatten. I år har vi renoverat och utvidgat dammen. Nya växter försöker vi få plats med, gärna ätbara. Ogräsen, ja många finns kvar både i kontrollerad och okontrollerad form. Ett mycket viktigt inslag i trädgården är djurlivet. Därför används inga pesticider/gifter mot ogräs, mossa eller insekter och olika biotoper har skapats för att erbjuda djuren en bra livsmiljö.

 

Parkering

Observera att det är parkeringsförbud på gatan utanför. Man kan parkera ovanför backen på Högåsvägen eller på parallellgatan Rinkebyvägen. En handikapplats finns på vår infart.

 

Föranmälan

I år behövs det föranmälan. Det gör du genom sms 070 433 71 51. Ange klockslag. Det finns ingen kaffeservering så ta med en kaffekorg. Det finns gott om avskilda sittplatser.

 

Varmt välkomna!