Kallelse till årsmöte
Tisdag 15 februari kl 18.30, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2, Sollentuna
Välkommen på årsmöte 2022.
Material till årsmötet kommer att finnas här på föreningens webbplats . Därifrån kan du själv skriva ut det. Ett begränsat antal finns även på årsmötet.


OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 31 januari 2022 på e-posten

aktivitet@sollentunatradgard.se. Efter årsmötet planerar vi att ha kaffepaus och lotteri innan det är dags för föredrag.


2021 i bilder

Se bilder från det gågna årets aktiviteter i ett animerat fotoalbum.