Att flytta en trädgård - med Lotta Erdelyi

Onsdag 19 april kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2, Sollentuna C


Dagen kom när vi behövde flytta till ett annat hus. I Duvbo hade vi en härlig trädgård, som vi byggt upp och utvecklat under många år. Trädgården gav både oss och våra besökare mycket glädje och njutning. Det fanns bl a växthus, vattenfall och damm, formklippta häckar, köksträdgård, fruktträd och bärbuskar. Flera växter var valda för att gynna den biologiska mångfalden och en hel del för att ge trädgården en spännande struktur under alla årstider.


Vi ville förstås ta med oss den trädgård vi älskade, men det går ju inte. Hur gör man då?


Lotta berättar om hur hon och Georg planerade och genomförde det här projektet, där de tog med sig såväl idéer och erfarenheter som en del växter från sin gamla trädgård. Det blev en både spännande och dramatisk trädgårdsresa, som dock inte ville inordna sig efter de ursprungliga planerna.


Följ med och se hur det gick!

Kaffepaus och lotteri. Entré 120 kr för icke-medlem.

Hitta till Aniaraplatsen 2.