Kallelse till årsmöte 2023

Tisdag 21 februari kl 18.30, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2, Sollentuna C.

Välkommen på årsmöte 2023. Material till årsmötet kommer att finnas på föreningens webbplats www.sollentunatradgard.se. Därifrån kan du själv skriva ut det. Ett begränsat antal finns även på årsmötet.


OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 31 januari 2023, aktivitet@sollentunatradgard.se.


Efter årsmötet planerar vi att ha en kaffepaus och lotteri innan det är dags för föredrag.


Hitta till Aniaraplatsen 2.