Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls normalt i mitt av februari. Mötet är öppet för alla medlemmar,


Årsmöte 2021

Torsdag 4 mars


Som en följd av rådande pandemin är det inte möjligt att ha ett fysiskt årsmöte utan mötet sker digitalt med hjälp av e-post alternativt brev - "per Capsulam". 


Protokoll