Stödfunktioner

Lotta Erdelyi

svarar för informationsmaterial om trädgård och odling. Materialet finns att bekanta sig med i samband med våra föreläsningar.


Kontakt med Lotta lottaerd@gmail.comJannecke Schulman

sköter föreningens webbsida. Hon layoutar också föreningens programblad och annat marknadsföringsmaterial.


Kontakt med Jannecke ang hemsidan webb@sollentunatradgard.se.