Stödfunktioner

Jannecke Schulman

sköter föreningens webbsida. Hon layoutar också föreningens programblad och annat marknadsföringsmaterial.


Kontakt med Jannecke ang hemsidan webb@sollentunatradgard.se.