Historiska trädgårdar - en bortglömd kulturskatt - med Maria Flinck 

Torsdag 15 februari kl 19.30, efter årsmötet, Sollentunasalen, Kommunhuset entréplan, Turebergs torg 1 

Hur kan vi se på våra trädgårdar som kulturuttryck och kulturarv? Maria Flinck visar oss hur man upptäcker och bevarar värdefulla kulturhistoriska drag i trädgården, med utgångspunkt från hennes bok Historiska trädgårdar – att bevara ett föränderligt kulturarv. Historiskt sett är trädgården ett viktigt kulturuttryck, som funnits och finns i alla samhällsklasser och över hela landet. Under mitten av 1900-talet tappade kulturlivet kontakten med trädgården, men nu är den tillbaka i fokus igen. 


Maria Flinck är konstvetare och etnolog med specialisering på trädgårdens historia i Sverige. Maria fick Augustpriset 1995 för sin bok Tusen år i trädgården: Från sörmländska herrgårdar och bakgårdar. Sedan dess har hon arbetat som trädgårdsantikvarie med ca 250 olika trädgårdar och skriver och föreläser i olika sammanhang.  

Entré 120 kr för icke-medlem