Höstprogram

Coronaanpassning med föranmälan och filmning


I höst blir det äntligen dags för de föredrag som vi blev tvungna att skjuta upp i våras. Sollentuna Trädgårdsgille planerar att genomföra höstens föredrag enligt programmet som du har fått.


I höst kommer vi att anpassa oss till myndigheternas föreskrifter. Vi tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens förbud och rekommendationer som innebär bl a att allmänna sammankomster kan ha högst 50 personer. Därför behövs det föranmälan.Anmäl dig via Sign-up

För dig som inte kan eller vill besöka Amorinasalen har vi ordnat så att föredragen spelas in. Alla medlemmar som har anmält sin mailadress till oss kommer att få en länk till filmen. På det sättet kan flera se föredraget, känna delaktighet, inspiration och glädje.

Vi önskar dig en fin trädgårdshöst!

Rita Almgren med Styrelsen

 

Konsten att odla som skogen – med Philipp Weiss

Tisdag 17 november kl 19.00, Amorinasalen, Aniaraplatsen  2, Sollentuna Centrum

 

Varför växer ogräset så mycket bättre än morötterna? Och hur hänger det ihop med att naturen vill skapa skog nästan överallt?

 

Välkommen på ett föredrag med Philipp Weiss, som berättar vad vi kan lära oss av naturen för att producera bättre mat med mindre arbete, samtidigt som vi gör en aktiv insats för både klimatet och den biologiska mångfalden.

 

Philipp är civilingenjör och diplomerad permakulturdesigner. Han började anlägga sin första egna skogsträdgård år 2007 i Stjärnsund i Dalarna. Idag täcker odlingarna över 2 hektar på fyra olika platser och omfattar över 300 arter av träd, buskar och örter med ätliga delar. Philipp är huvudförfattare till ”Skogsträdgården: odla ätbart överallt”som blev utsedd till Årets Trädgårdsbok 2018Coronanpassning

I höst kommer vi att anpassa oss till myndigheternas föreskrifter. Vi tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens förbud och rekommendationer som innebär bl a att allmänna sammankomster kan ha högst 50 personer. Därför behövs det föranmälan.


Därför behövs det föranmälan. Länk till anmälan kommer


För dig som inte kan eller vill besöka Amorinasalen har vi ordnat så att föredragen spelas in. Alla medlemmar som har anmält sin mailadress till oss kommer att få en länk till filmen. På det sättet kan flera se föredraget, känna delaktighet, inspiration och glädje. 


Hitta till Aniaraplatsen

Julkransar och julgrupper – hos Linda Schilén

Orangeriet, Överjärva gård, Solna. Obs! Två tillfällen se nedan.

 

Linda är en föreläsande trädgårdsmästare, konstnär och författare. Inför julen är vi välkomna till hennes växthus på Överjärva Gård för att göra julkransar eller julgrupper. Linda delar entusiastiskt med sig av goda råd och tips som inspirerar till vårt skapande. Vi väljer växter och dekorationer som vi använder till våra verk och det som behövs köps på plats. Det går bra att ta med egna kärl att plantera i.

 

Kostnad 280 kr. I detta ingår glögg, kaffe, te och fikabröd. Till julkransarna ingår kransstomme och bindtråd och till julgrupperna ingår jord och grönmossa. Därutöver tillkommer kostnad för de växter och material som man använder.

 

Anmälan
Begränsat antal deltagare, endast medlemmar.

Julkransar, onsdag 25 november kl 18.00-20.00. Sista anmälnings- och betaldag är 8 november.

Julgrupper, tisdag 8 december kl 18.00-20.00. Sista anmälnings- och betaldag är 23 november.

 

Bindande anmälan med betalning görs i vårt nya anmälningssystem Simple Signup.


 

Reportage


2020-09-22

Odla på växternas villkor 

 

Så samlades vi äntligen i bästa Corona-anda för höstens första föredrag.


Peter vill efterlikna de stora stäppernas miljö men har upptäckt att hans djupa sandbäddar (20-30 cm sand 0-8 mm) faktiskt passar många fler växter än man kanske tror. T.ex. har även rosor funnit sig väl. Sanden håller fukt och växterna utvecklar stora rotsystem.


Peter blandar friskt av färger och sorter. Det är vad folk vill ha även om de inte törs erkänna det säger han.

 

Film

Föredraget filmades av en sistaårselev från Medialinjen på Rudbeck och vi hoppas kunna lägga ut det inom kort på Youtube så att också ni som inte var närvarande kan höra Peter och se de vackra bilderna 


Vid pennan Mia Gille


Läs hela reportaget


Frågor om föreningen: info@sollentunatradgard.se         

Anmäl din e-post: epost@sollentunatradgard.se 

Frågor om hemsidan webb@sollentunatradgard.se 

Kalendarium

  

Konsten att odla som skogen – med Philipp Weiss

Tisdag 17 november kl 19.00

 

Julkransar och julgrupper – Linda Schilén

onsdag 25 november kl 18.00, tisdag 8 december kl 18Ladda ner höstprogrammet som .pdf

En lokalförening inom