Reportage 2023


2023-03-14

Konsten att beskära träd och buskar, Eva Robild

 

Eva berättade om sin bok, Konsten att beskära:  träd och buskar, som faktiskt blev en förändring av hennes liv. För att skriva boken utbildade hon sig i beskärning och upptäckte hur mycket hon njöt av den sysslan. Den känslan överförde hon till oss tillsammans med en massa kunskap.

 

 • Till exempel, det är viktigare att man vet varför och hur man beskär än när man gör det.
 • Verktygen ska vara vassa och inte sprida smitta. Därför ska de rengöras efter varje dags arbete.
 • Säkerheten är viktig, använd bra stegar och gärna skyddsskor.
 • Håll i grenen du tar bort så känner du när den släpper och använd alltid tre-stegs-snitt när du sågar.
 • Stödens uppgift är att stadga rötterna, kronan ska vaja lite så fäster rötterna bättre.
 • Gör en rejäl grunduppbyggnad när trädet är ungt men var varsam med äldre träd.

 

Det blev en ordentlig genomgång av fruktträdens beskärning men efter pausen fick vi en hel del tips om hur prydnadsträd och buskar kan beskäras, både för rikare blomning och ett intressantare uttryck. Bilderna var många på vanvårdade exemplar som efter en sakkunnig beskärning blev som nya. Här är det förstås viktigt att ta hänsyn till om busken blommar på års- eller fjolårsskott.

 

Vi blev verkligen inspirerade att ta oss an både fruktträden och de försummade buskarna som säkert alla har i sina trädgårdar.

Mia Gille


2023-02-21

Odla dina egna snittblommor, från frö till vas med Sofia Wikander, Gillmyra Blomster

 

Intresset var stort för att komma och lyssna på föredraget om odling av snittblommor. Vi var 87 personer som en februarikväll längtade efter blomsterfägring.

 

När Sofia och hennes familj flyttade till Gillmyra gård för 6 år sedan arbetade hon som dansare och hade enligt sig själv absolut inga gröna fingrar. Hon sådde då, på kul lite blommor och sen var det kört. Hon la dansskorna på hyllan och började istället odla snittblommor. Gillmyra blomster tog form och består idag av odling och försäljning av snittblommor, skapa blomstrande miljöer och arrangemang till bröllop, till företagsevent, fotografering, butik/restaurang, konsultation om snittblomsodling o dyl. 

 

Gillmyra Blomster är medlem i föreningen Snittblomsodlare i Sverige som består av ca 170 Snittblomsodlare. Föreningen är en s.k Slow-flower rörelse vilket innebär att man månar om att bevara hantverket i snittblomsodlingen, minska avståndet mellan odlare och konsument och odla blommor som får växa i sin egen takt i rätt säsong.

 

Planering är ett viktigt ledord i vid odling av snittblommor och återkommer i alla avseende.

 • Utgå alltid från blomsteråret, d v s vad kan man odla och använda som finns tillgängligt vår, sommar, höst och vinter.
 • Vad är syftet med din odling? Privat eller professionellt?
 • Var ska du odla dina snittblommor? Identifiera läget för att designa odlingen på bästa sätt. Snittblommor kräver ofta många soltimmar.
 • Hur stor yta har du?
 • Bra jord är A och O. Bygg jorden med organiskt material så förnyas jorden löpande samt så odlar man ett bra microliv. Att åstadkomma en balans i den biologiska mångfalden skapar bra förutsättningar att hålla skadeinsekter och sjukdomar borta vilket ger friska och starka växter.

 

Hållbarhet i vas, stjälklängd, färg och form, är också faktorer att väga in vid val av blommor till snitt.  I buketten kan en fokusblomma vara t ex Dahlia, aster, Zinna, en vävare kan va blomstermorot, lång luktärtsranka eller Röllika. ”Godis” i buketten kan t ex vara Luktärt eller Klematis.

 

Vid frösådd kan man förkultivera, direktså och även vinterså. Även här styr syftet. Vill man ha tidig blomning är det lämpligt att förkultivera, d v s driva upp frö inomhus som sen planteras om och sätts ut i rabatten. Avhärdning är då viktigt vid utplanteringen. Täck förslagsvis med fiberduk för att skydda mot sol och vind. Direktsådd går bra då det är snabbväxande blommor, d v s utvecklingstiden är kort från frö till blomning,  eller blommor som kan sås tidigt på säsong och är köldtåliga.

 

Sofia gav många tips på sorter till snitt, exempelvis;

Annueller: Rosenskära, Aster, Lejongap, Siljor, Sommarflox, Zinnia, tagetes

Bienner: borstnejlika Fingerborgsblomma, Judas Silverpenningar, Blomstermorot

Lökväxter: Tulpaner Narcisser, Alium, Frittalarior

Perenner: Stjärnflocka, mynta, Salvia, pioner, daggkåpa, Iris, Kärleksört, Röllika

Knölar: Dahlia och Ranunkel

Lignoser: Smällspirea, Silverbuske, kornell, forsythia. Syren har blad som håller länge.

 

Det finns självklart många många fler fina blommor att odla som snitt.

 

Ni hittar mer om Sofia på www.gillmyrablomster.se och fler odlare hittas på föreningen Snittblomsodlare i Sverige www.snittblomsodlare.se

 

/Carina Blixt


2023-02-21

Årsmötet 2023

Sollentuna Trädgårdsgille höll sitt årsmöte den 21 februari 2023 i Amorinasalen. Mötet var relativt välbesökt och årsmötesförhandlingarna var som vanligt väl förberedda med Riitta Almgren som ordförande och Maria Ågren som sekreterare.


(på bilden till vänster syns nya styrelsen) 


Medlemmar

2022 hade Gillet 541 huvudmedlemmar, 91 familjemedlemmar och 16 personer med dubbelt medlemskap, vilket är i stort sett detsamma som under 2021. Liksom tidigare år är det bara att konstatera att vår förening är välskött och väl fungerande. En eloge till styrelsen som lägger ner ett omfattande arbete med en väl fungerande ansvarsfördelning och ett tack till alla resurspersoner som stöttat styrelsearbetet.


Program

Under 2022 har vi sluppit effekterna av pandemin så föreningen har i stort kunnat återgå till normal verksamhet. Programmet har omfattat sju föredrag, åtta trädgårdsvandringar, besök i Hammarträdgården i Roslagen och Dahliaträdgården i Enskede.  Växtkalasen under vår och höst har genomförts som vanligt och årets kurser gällde trädbeskärning och tillverkning av pionstöd.  En ny mkt uppskattad aktivitet var tomatprovning hos Agneta Östlund.


Med anledning av de höga portokostnaderna testades distribution av programbladen via e-post under hösten. Testet föll väl ut, så i fortsättningen kommer vi att få programbladen elektroniskt. De medlemmar som inte har e-post kommer att få programmen i brevlådan som vanligt.


Ekonomi

Föreningens ekonomi är god, resultat och balansräkning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2022. Årsmötet fastställde budgeten för 2023 och beslöt att årsavgiften för 2024 ska vara 375 kr för huvudmedlem och 20 kr för familjemedlem.


Val

Under 2023 kommer styrelsen att bestå av ordförande Gizella Vizler Lindberg – vald på två år, Riitta Almgren - vice ordförande vald på ett år samt ledamöterna Jill Åkerblom, Elisabet Bernhardtz och Maria Ågren, valda på två år. Nya i styrelsen är ledamoten Ann Wallén samt ersättarna Ulrika Ramstrand och Linda Brovall. De är alla valda på ett år.

Som revisorer för 2023 omvaldes Maria Hertzberg som ordinarie revisor och sammankallande, Eva Holmgaard som ordinarie revisor och Berit Bergquist som revisorsersättare. Som valberedning för 2023 omvaldes Maria Sundström och Lena Boström. Som ny ledamot valdes Maria Gille.


Avtackning

Efter mångårigt engagemang lämnar alltså Maria Gille, Carina Blixt och Therese Larsson styrelsen och Lars-Åke Östman valberedningen. Riitta tackade för deras insatser med tal och blommor och mötet med varma applåder. Som tack för sin tid som ordförande i Gillet fick också Riitta blommor och varma applåder.


Efter kaffe med dopp som föreningen bjöd på, höll Sofia Wikander ett stimulerande föredrag på temat ”Odla snittblommor, från frö till vas”.

Vid pennan Anita Kollerbaur

 

2023-02-07

Frökalas


Februari är en optimal månad för att planera för våren och trädgården. Trädgårdsgillets frökalas 7 februari samlade nästan 40 medlemmar som dukade upp ett omväxlande och intressant utbud av fröer och knölar av olika slag. Påsarna var välmärkta och intresset var stort.


Och kvällen bjöd på ny kunskap!  Vi hade bjudit in Dahliaentusiasterna som visade hur man delar på dahliaknölar, förvarar, planterar, vattnar…  Proffsigt och pedagogiskt, nästan som en kurs!  Vi avslutade kvällen med kaffe och trädgårdsprat, så härligt!

// Rita Almgren


2023-01-18 Ljussättning av trädgården med Torbjörn Eliasson

Torbjörn Eliasson, internationellt känd ljusdesigner bjöd på en liten grundläggande ljusskola och delade med sig av sin kunskap om belysning med fokus på utomhusmiljöer.

 

Ibland behöver vi belysa utomhus för att trivas inomhus, utemiljön blir som det förlängda rummet. Man gestaltar miljöer t ex trädgårdens olika rum, med ljus för att skapa en känsla och eller lyfta fram en funktion såsom t ex entré, parkering, gångar och altaner.  

 

Med olika färgtemperatur och ljusvinklar kan vi lyfta fram, särskilja, vägleda eller hålla tillbaka. Det är fint och ger en bra dynamik att blanda olika färgtemperaturer. I och med LED-lampan som drar lite energi så går det att skapa mycket med en lite insats både i form av energi och pengar.


Färgtemperaturer mäts i enheten kelvin. Vanliga färgtemperaturer som används är varmvita toner 2700-3000 kelvin och kallvita, 4000 kelvin.

 

Några, av de många praktiska tips som Torbjörn delade med sig av, är att    bl a tänka på;

 • 80% som köper en lampa gör det för att den är snygg men det är viktigt att tänka på funktion, färgtemperatur och hur ljuset sprider sig.
 • Lampor ska inte blända – det förstör mörkerseende
 • Rörelsedeckare är lämpliga att använda vid t ex  parkeringsplatsen, vedboden och som säkerhet i trädgården vid mörka utsatta områden.
 • Belys rörligt vatten underifrån så att ljusstrålen följer med vattenstrålen upp
 • Stillastående vatten belyses på bakgrunden. Om man ljussätter direkt på eller underifrån i stillastående vatten gör att minsta lilla skräp syns.

 

Torbjörn rekommenderar att man måste pröva och testa för att lära sig. Så hem och köp och ett billigt provkitt med sladdar, kontakter och lampor och testa runt.

 

Carina Blixt