Reportage 2024

2024-02-15

Ett år med tradition och förnyelse

Drygt 30 medlemmar samlades i kommunhuset för årsmötet.

Ordförande Gizella Vizler Lindberg gav en sammanfattning av ett lyckat år med både tradition och förnyelse. 25 aktiviteter genomfördes – de flesta sådant som vi brukar göra. Men under året genomfördes flera lyckade aktiviteter för första gången: kurser i vintersådd, workshop rossticklingar, deltagande i äppelutställning på Ekebyhov och ljusvandring i Edsviken. I år tog vi också emot deltagare i Riksförbundets sommarmöte i fyra av våra trädgårdar.

 

Ekonomi ser god ut. Utfallet visade på ett överskott istället för ett prognosticerat underskott – delvis beroende på en ”förtida” utbetalning från SEOM. Överskottet förs över till 2024. Budgeten fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

Den kompletta verksamhetsberättelsen och de ekonomiska dokumenten finns här på vår webbplats.

 

Personfrågor

Rita Almgren avgår ur styrelsen efter många år som ordförande/vice ordförande. Maria Ågren går in som vice ordförande och Ulrika Ramstrand tar över som sekreterare. Ny i styrelsen blir Kristina Stening som bl a är utbildad trädgårdsdesigner vid Trädgårdsakademin.

 

Revisorerna omvaldes: Maria Hertzberg, Eva Holmgaard och Brit Bergquist.

 

Valberedning Ordf Maria Gill omval , Rriita Almgren ersätter Lena Boström, Carina Blixt ersätter Maria Sundström.

 

Efter det formella årsmötet avtackade Gizella Rita Almgren som bitr ordförande och Lena Boström och Maria Sundström för deras tid i valberedningen. Och undertecknad avtackades för sitt mångåriga arbete i föreningen som en trädgårdens eldsjäl i Sollentuna.

 

Efter årsmötet hade vi gott om tid att fika och smaka på Elisabet Bernhardtz’ hembakade kaffebröd.

Vid pennan Jannecke SchulmanFrökalas i Sollentunasalen
Torsdag 1 februari 2024

Det är härligt att ta vara på frön från trädgården och dela med sig av överskottet. En lyckokänsla att få men också att ge frön, smaker, dofter och ögongodis. Ett femtiotal medlemmar i Trädgårdsgillet träffades i Sollentunasalen, dukade upp ett dignande bord och delade med sig av små påsar av frön, knölar och blomskott. Som extra krydda fick vi höra erfarenheter av fröexperten Ulla Hasselmark angående tidig sådd, knep och knop. Många värdefulla praktiska råd för vår ambitiösa publik. Nu är vi i gång, växtsäsongen har startat och vi önskar varandra lycka till!

/Vid pennan Rita Almgren
2024-01-28

Vinn tid genom vintersådd!

Jag har varit på Sanda Cottage vintersåddskurs. Vi fick en grundlig och vacker genomgång om hur man enkelt vintersår, och fick sen så en box med Jätteverbena för att ta hem. Sen avslutades kursdagen med en läcker baguette, då vi fick ställa alla frågor vi hade kvar. Den nysådda lådan fick stå hemma på det varma badrumsgolvet 1 dygn. Sen åkte den ut och står nu på norrsidan av huset under en Rododendron.

Nu har jag sått ca 20 boxar, mest med frön från 2023.

Vid pennan Ann Wallen


2024-01-16

Rosor från dröm till odling med Lars-Gunnar Lindberg

Lars-Gunnar Lindberg är verksam som sekreterare i Rosensällskapet och van föreläsare. Han delade med sig av sin stora kunskap om rosor och gav råd om lämpliga sorter för vår odlingszon.


Han visade bilder på hur man ska plantera och råd om hur man ska sköta sina rosor medrätt jord, näring och vattning. Han poängterade att det var mycket noga med att planterarosen tillräckligt djupt och med okuleringsstället minst 10cm under jordytan.


Lars-Gunnar beskrev också hur olika rosor ska beskäras beroende på om det är rabattrosor, buskrosor, klätterrosor eller marktäckande.


Vi fick också se bilder på sjukdomar som rosor kan drabbas av och han gav recept på olika blandningar som man själv kan göra och spruta mot bladlöss, mjöldagg och svartfläcksjuka. Han rekommenderade Tricogardenför att hålla rådjuren borta. Även om växter tål att bli besprutade med Tricogarden så kan man också spruta på krukor, staket och pallkragar. Efter fikapausen visade Lars-Gunnar bilder på många vackra rosor och beskrev deras egenskaper, om de var höga eller låga, deras växtsätt, när de blommade, vilken växtzon de trivdes i och hur och när de vill bli beskurna.


Rosensällskapet och Lars-Gunnar kommer att medverka vid Nordiska Trädgårdsmässan i Älvsjö i mars. Föredraget gav oss mycket inspiration och kunskap om rosor och många kommer nog att vilja plantera nya rosor till våren. Lars Gunnar fick varma applåder då han avslutade sitt föredrag.


/Av Elisabet Bernhardtz