Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls normalt i mitt av februari. Mötet är öppet för alla medlemmar,


Kallelse till årsmöte 2020

Onsdag 19 februari kl 18.30, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2, Sollentuna Centrum


Välkommen på årsmöte. Material till årsmötet kommer att finnas här på hemsidan. Därifrån kan du själv skriva ut det. Ett begränsat antal finns även på årsmötet.


OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 4 februari 2019. Efter årsmötet blir det kaffepaus och lotteri innan det är dags för kvällens föredrag.


Dokument

Verksamhetsberättelse 2019

Resultaträkning 2019

Balansrapport 2019

Budget 2020

Dagordning


Hitta till Amorinsalen.