Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls normalt i mitt av februari. Mötet är öppet för alla medlemmar,


Årsmöte 2022

Tisdag 15 ferbruari via Zoom


Läs mer