Historik

Den 24 mars 1999 bjöd Sollentuna kommun in till ett föredrag om kompostering i Sankt Larsgården. Även Ola Bixo från RST var med på mötet och uppmanade dem som var intresserade av att bilda en trädgårdsförening i Sollentuna att stanna kvar efter mötet. Ett tiotal personer blev kvar.

Detta var upprinnelsen till Sollentuna Trädgårdsgille. En interimstyrelse bildades. Det första ”riktiga styrelsemötet ägde sedan rum på Hersby hembygdsgård 30 mars 1999.

Rudbeckian blev föreningens symbol från första början eftersom familjen Rudbeck är så starkt förknippad med Sollentuna. Lokaltidningen skrev en notis om föreningens bildande och den lockade fler till Gillet – och på den vägen är det.

Här finns lite mer information om de allra första åren.