Historik

Sollentuna Trädgårdsgille - de första åren 

1999

Initiativet till bildande togs den 6 maj 1999 på ett möte arrangerat av Riksförbundet Svensk Trädgård. Representant för RST, dess förbundssekreterare Ola Bixo, uppmanade intresserade att bilda en lokal trädgårdsförening i Sollentuna.

 

Ett nytt möte hölls den 19 maj i kaféet på Rappne Slottsträdgården Ulriksdal. Deltagarna beslutade att bilda en förening med namnet Sollentuna Trädgårdsgille.

 

Vid möte på Hersby Hembygdsgård den 8 juni 1999 valdes interimsstyrelse och antogs föreningsstadgar att verka till medlemsmöte i februari 2000.

 

Under 1999 har 36 medlemmar betalat avgift till Sollentuna Trädgårdsgille, därtill kommer några familjemedlemmar.

 

Den första hemsidan och två programblad.

 

Aktiviteter 1999
21.8.1999 upptaktsmöte med presentation av interimsstyrelsen och hösten program.

31.8.1999 Besöktes Bergianska trädgården Fil dr Torsten Eriksson visade och föreläste om blomväxter och livets träd i systematiska kvarteren. Föreläsningen ingick i Bergianska trädgårdens föreläsningsserie
23.9.1999 En rosenodlares vedermödor samt förslag på odlingsvärda rosor, Sällskapet Trädgårdsamatörerna Stockholmskretsen arrangerade.
25.9.1999 Höstmarknad på Hersby Trädgårdsgillet fanns med och informerade och värvade nya medlemmar.
10.10.1999 Höstmarknad på Säbyholm, Upplands Bro
9.12.1999  Vi gjorde julgrupper hos Bo Rappne på Ulriksdals slottsträdgård

 

2000
Under 2000 har 163 medlemmar betalat avgift till Sollentuna Trädgårdsgille, varav  42 familjemedlemmar. Medlemsavgiften var 250kr.

 

Föreningen har distribuerat tre medlemsblad med aktiviter under 2000.

 

2001
Under 2001 har medlemsantalet ökat från 121 till 150 plus  47 familjemedlemmar på samma adress.

 

Ny ordförande: Ingvald Kullgren

Föreningen distribuerade fyra programblad med egna aktiviteter och tips på andra intressanta evenemang.

 

Inför år 2001 bildades intressegrupper baserade på förfrågan hos medlemmarna hösten 2000: Köksträdgårdsgrupp, fruktträdgårds-grupp och trädgårdsvandrargrupp.

 

Bild från besök på Säbyholm maj 2001.


 

 

 

Interimsstyrelse

vald den 8 juni
Ordförande: Henry Adfeldt
Vice ordförande: Barbro Edlund
Kassör: Anita Berglund
Sekreterare: Anna-Karin Pettersson

Övriga ledamöter:
Birgitta Sandberg
Eva Jansson

 


Första styrelse vald av årsmöte
Ordförande Henry Adfeldt
Vice ordförande: Barbro Edlund
Kassör: Anita Berglund
Sekreterare: Tom Lindström
Vice sekreterare: Anna-Karin Pettersson
Ledamot: Birgitta Sandberg
Ersättare: Eva Jansson
Ersättare: Birgitta Godse


Ordförande genom åren
1999-2000 Henry Adfeldt
2001-2002 Ingvald Kullgren
2003-2005 Ulla Hasselmark
2006-2011 Agneta Östlund
2012-2013 Lotta Erdelyi
2014-2017 Maria Gille

2018-2022 Riitta Almgren

2023 - Gizella Vizler Lindberg