Sollentuna Trädgårdsgilles dataskyddspolicy

Dina personuppgifter är konfidentiella
Sollentuna Trädgårdsgille hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Det innebär att personuppgifterna är konfidentiella och att vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part utan ditt personliga godkännande.


Säker förvaring och hantering av personuppgifter
Vi ser till att dina uppgifter förvaras på ett säkert sätt inom Sverige. Uppgifterna lagras och används under den tid som du är aktiv medlem och sparas högst ett år efter avslutat verksamhetsår.


Personuppgiftsinsamlingens ändamål
Enligt GDPR får personuppgifter bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och uppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.


Man får inte heller samla in mer uppgifter än det som anses relevant i förhållande till ändamålet, eller samla in uppgifter för eventuellt framtida bruk. Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:


Namn och adress
Vi behöver ditt namn och adress för att skicka ut information och program.

 

Telefonnummer/Mobilnummer/E-post
Vi vill gärna ha ditt telefonnummer/mobilnummer/e-postadress för att kunna ta kontakt med dig i frågor som rör ditt medlemskap samt för att kunna skicka ut information om program mm i synnerhet då det är kort varsel gällande t.ex. föreningsaktiviteter och evenemang. 


Du har rätt att begära utdrag ur vårt medlemsregister
I enlighet med GDPR kan du när som helst be att få veta vilka uppgifter vi har sparat om dig och varför. Du har rätt att få eventuella felaktigheter rättade, samt att få uppgifter som du inte vill att vi ska spara raderade. Hör av dig till föreningen på info@sollentunatradgard.se eller telefon 070-575 1462


Riksförbundets policy
Du kan läsa mer om hur Riksförbundet hanterar dina uppgifter på www.tradgard.org eller  kontakta Medlemsservice på medlemsservice@tradgard.org eller telefon 08-792 13 15 (telefontider måndag-torsdag kl 9-12).